Υπάρχει τρόπος να αντιμετωπίσεις τους 3 αυτούς βασικούς λόγους που δεν έχουν σχέση με το εξωτερικό σου περιβάλλον;

Μετά από έρευνες αγοράς, μελέτες σε ανθρώπινο δυναμικό και 20ετή εμπειρία στον χώρο των επιχειρήσεων, οι εργασιακοί σύμβουλοι της συμβουλευτικής εταιρίας 4tessera, έχουν καταλήξει στους 3 βασικούς ενδογενείς λόγους που ένα άτομο δεν μπορεί να βρει εργασία και είναι και οι 3, απόλυτα αντιμετωπίσιμοι.

Σχεδόν σε κάθε πρόβλημα υπάρχουν εξωγενείς και ενδογενείς παράγοντες που είτε το προκαλούν είτε το επηρεάζουν. Συνήθως οι εξωγενείς παράγοντες είναι μη αντιμετωπίσιμοι ή είναι δύσκολο να επηρεαστούν. Οι ενδογενείς παράγοντες είναι πιο ”εύκολο” να αντιμετωπιστούν καθώς αποτελούν καθαρά προσωπική απόφαση και δέσμευση.

Σε ότι αφορά το πρόβλημα της ανεργίας, πολλοί είναι οι εξωτερικοί παράγοντες που διογκώνουν αυτό το φαινόμενο, σε παγκόσμιο επίπεδο. Κάποιοι από αυτούς αναφέρονται σε πρόσφατη μελέτη του πανεπιστημίου Θεσσαλίας: Οικονομικές & Κοινωνικές ανισότητες, Οικονομική κρίση, Πολιτικές & Κοινωνικές σκοπιμότητες, Αυτοματοποίηση παραγωγής, Παγκοσμιοποίηση, Αλλαγές σε τεχνολογία κλπ. Ειδικότερα για την Ελλάδα αναφέρονται επιπλέον: Έλλειψη επαγγελματικού προσανατολισμού, Αστικοποίηση, Μεταναστευτικό πρόβλημα, Έλλειψη δευτερογενούς τομέα παραγωγής, Χαμηλή ανταγωνιστικότητα επιχειρήσεων κλπ

Τι γίνεται όμως με τους ενδογενείς παράγοντες; Εκείνους τους παράγοντες που αφορούν τον ίδιο τον υποψήφιο εργαζόμενο, το ίδιο το άτομο;

Στην ίδια μελέτη καταγράφονται παράγοντες όπως το χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης, ο αναλφαβητισμός, η έλλειψη εξειδίκευσης, η ελλιπής επαγγελματική κατάρτιση κλπ. δηλαδή στοιχεία που δεν έχουν σχέση με το εξωτερικό περιβάλλον. Εάν σε αυτά προσθέσουμε την έλλειψη ενός πλάνου αναζήτησης εργασίας, ένα “κακό” βιογραφικό ή λάθη που μπορεί να κάνει ο υποψήφιος σε μία συνέντευξη, αντιλαμβανόμαστε πως υπάρχουν αρκετά στοιχεία που μπορεί, το ίδιο το άτομο με τις αποφάσεις του, να αλλάξει. Δεν έχει λοιπόν ιδιαίτερο νόημα για κάποιον που αναζητά εργασία να επικαλείται ευθύνες τρίτων, εάν ο ίδιος δεν προσπαθήσει πρώτα να βελτιώσει αυτά τα τρωτά του σημεία.

Μετά από έρευνες αγοράς, μελέτες σε ανθρώπινο δυναμικό και 20ετή εμπειρία στον χώρο των επιχειρήσεων, οι εργασιακοί σύμβουλοι της συμβουλευτικής εταιρίας 4tessera, έχουν καταλήξει στους 3 βασικούς ενδογενείς λόγους που ένα άτομο δεν μπορεί να βρει εργασία και είναι και οι 3, απόλυτα αντιμετωπίσιμοι. Γιατί δεν μπορείς να βρεις δουλειά;

1. Δεν έχεις χρησιμοποιήσει τις κατάλληλες Πηγές Εξεύρεσης Εργασίας και δεν έχεις το κατάλληλο βιογραφικό

2. Δεν γνωρίζεις τι πρέπει να κάνεις σε μία συνέντευξη (ή το γνωρίζεις αλλά δεν το κάνεις σωστά)

3. Δεν έχεις ενδυναμώσει το “προϊόν που προωθείς” σε μία συνέντευξη εργασίας (ή δεν γνωρίζεις καν, ποιο είναι το “προϊόν” αυτό)

Η εταιρία εκπαίδευσης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού 4tessera, έχει δημιουργήσει μια σειρά τριών webinars που σε βοηθούν να αντιμετωπίσεις αυτά τα τρία προβλήματα.

Δες τα τρία webinars και ό,τι χρειάζεται για να τα παρακολουθήσεις:

Για να παρακολουθήσετε τα  webinars θα χρειαστείτε υπολογιστή. Δεν απαιτείται κάποιος ιδιαίτερος εξοπλισμός πέρα από μικρόφωνο και ηχεία. Επίσης δεν χρειάζεται εγκατάσταση κάποιου ειδικού software. Μια απλή σύνδεση στο Internet και ο browser είναι αρκετά.